معرفی معاون

١٣٩٩/٨/٥ تعداد بازدید: ١٧

 

 

سمت : سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری

تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۰۵/۰۱

پست الکترونیکی : ——

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

رزومه