image/svg+xmlOpenclipart

معرفی کارشناسان و شرح وظایف

١٣٩٩/٨/۴ تعداد بازدید: ۶٠١

عنوان پست : معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی

واحد سازمانی : اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

شماره پست :

شرح وظایف :

برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی، توسعه و ترویج
تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمائی واحدهای تولیدی
بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
آشنا سازی سازمان ها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی
نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
شناسائی صادرکنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی
نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی
بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی
برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی
مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
شرکت در گردهمائی ها و دوره های آموزش تخصصی
برنامه ریزی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمای آنان

عنوان پست : کارشناس مسئول امور تولید و بازرگانی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

تلاش در جهت حفظ و تداوم صنایع دستی و هنرهای سنتی با توجه به ویژگی های قومی، سنتی و …
همکاری و نظارت به منظور مستندسازی رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
تهیه شیوه نامه های مورد نیاز در اجرای دستورالعمل ها
تهیه برنامه هفتگی و مشارکت در اجرای طرح های مربوط
مطالعه کتب، نشریات و مقالات علمی به منظور ارتقاء دانش شغلی
جلب مشارکت مردم به منظور سرمایه گذاری در تولید و بازاریابی صنایع دستی
همکاری در جهت ایجاد پایگاه اطلاع رسانی به منظور شناسایی تولید کنندگان، صادرکنندگان، تشکل ها، طراحان، فروشندگان و …
مشارکت در تهیه مجموعه های معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی
اقدام درجهت برگزاری نمایشگاه های استانی و منطقه ای
مشارکت در تهیه طرح های اصلاح ابزار و تجهیزات تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی
مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت تولید و بهبود محصولات
آشنا سازی سازمانها و دستگاه های مختلف با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
راهنمائی واحدهای تولیدی درجهت حمایت و بهبود کیفیت تولید
شرکت در همایش های تخصصی و دوره های آموزشی مربوط
تهیه گزارش اقدامات انجام شده حسب مورد
 نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان تحت نظر و راهنمائی مستمر آنان

عنوان پست : کارشناس مسئول حفظ و احیای صنایع دستی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

فراهم آوردن زمینه های اجرای برنامه های حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای دستی
جلب مشارکت مردم در جهت سرمایه گذاری در تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
اجرای دستورالعملهای مربوط به حفظ و احیاء صنایع دستی و هنرهای سنتی
شناسائی و گرد آوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
شناسائی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
شناسائی محصولات تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
ایجاد بانک اطلاعات با همکاری واحدهای مختلف
همکاری در تهیه طرح های ارتقاء بهره برداری عوامل تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی
نظارت بر فعالیت کارگاه های تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
آشناسازی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان از سایر رشته های مربوط علاوه بر رشته های مورد فعالیت
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در جهت همکاری و نظارت بر فعالیت صنوف مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهبود کمی و کیفی صنایع دستی
ایجاد مرکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
مطالعه کتب، نشریات و مقالات علمی به منظور ارتقاء دانش شغلی
شرکت در همایشهای تخصصی و دروره های آموزشی مربوط
 راهنمایی و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی

عنوان پست : کاردان توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از آثار هنرمندان و صنعتگران
جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی
جمع آوری اطلاعات در خصوص ایجاد و برپائی نمایشگاه ها
جمع آوری اطلاعات در خصوص محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی موسسات آموزش عالی در زمینه های صنایع دستی و هنرهای سنتی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی
ارتباط مستمر با کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی به منظور آگاهی از نوع محصول، ابزار و ویژگی های مربوط
شرکت در دوره های آموزشی مربوط جهت ارتقاء دانش شغلی
تهیه گزارش از اقدامات و فعالیت ها در دوره های زمانی حسب مورد
 انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست : کارشناس امور تولید و بازرگانی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

تلاش در جهت حفظ و تداوم صنایع دستی و هنرهای سنتی با توجه به ویژگی های قومی، سنتی و …
همکاری و نظارت به منظور مستندسازی رشته های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
تهیه شیوه نامه های مورد نیاز در اجرای دستورالعمل ها
تهیه برنامه هفتگی و مشارکت در اجرای طرح های مربوط
مطالعه کتب، نشریات و مقالات علمی به منظور ارتقاء دانش شغلی
جلب مشارکت مردم به منظور سرمایه گذاری در تولید و بازاریابی صنایع دستی
همکاری در جهت ایجاد پایگاه اطلاع رسانی به منظور شناسایی تولید کنندگان، صادرکنندگان، تشکل ها، طراحان، فروشندگان و …
مشارکت در تهیه مجموعه های معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی
اقدام درجهت برگزاری نمایشگاه های استانی و منطقه ای
مشارکت در تهیه طرح های اصلاح ابزار و تجهیزات تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی
مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت تولید و بهبود محصولات
آشنا سازی سازمان ها و دستگاه های مختلف با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
راهنمائی واحدهای تولیدی درجهت حمایت و بهبود کیفیت تولید
شرکت در همایش های تخصصی و دوره های آموزشی مربوط
تهیه گزارش اقدامات انجام شده حسب مورد
 انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست : کارشناس توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

گردآوری اطلاعات لازم در خصوص آثار هنرمندان و صنعتگران استان
گردآوری اطلاعات مورد نیاز در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان
نیازسنجی آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
بررسی و پیشنهاد سرفصل های دروس هنرستان ها و موسسات آموزش عالی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی به سازمان مرکزی
نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی در کارگاههای تولیدی
همکاری در ایجاد نمایشگاه های ملی و منطقه ای و محلی
همکاری در تهیه طرح های حمایتی در جهت بهبود محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی
راهنمائی واحدهای تولیدی در جهت ترویج و بهبود کیفیت تولید
تشکیل بانک اطلاعاتی از هنرمندان، آثار، اقدامات، معرفی صنایع دستی و …
ایجاد ارتباط موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استان با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
همکاری در تهیه طرح های مناسب به منظور توسعه و ارتقاء کمی و کیفی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
شرکت در همایش ها و دروه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش شغلی
مطالعه نشریات، مقالات و کتب علمی در زمینه رشته های تخصصی مورد نیاز
تهیه گزارش های تخصصی لازم
 انجام سایر امور ارجاعی مربوط

عنوان پست : کارشناس حفظ و احیای صنایع دستی

واحد سازمانی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان

شماره پست :

شرح وظایف :

فراهم آوردن زمینه های اجرای برنامه های حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای دستی
جلب مشارکت مردم در جهت سرمایه گذاری در تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی
اجرای دستورالعمل های مربوط به حفظ و احیاء صنایع دستی و هنرهای سنتی
شناسائی و گرد آوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
شناسائی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
شناسائی محصولات تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
ایجاد بانک اطلاعات با همکاری واحدهای مختلف
همکاری در تهیه طرحهای ارتقاء بهره برداری عوامل تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی
نظارت بر فعالیت کارگاههای تولیدی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
آشناسازی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان از سایر رشته های مربوط علاوه بر رشته های مورد فعالیت
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در جهت همکاری و نظارت بر فعالیت صنوف مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهبود کمی و کیفی صنایع دستی
ایجاد مرکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
مطالعه کتب، نشریات و مقالات علمی به منظور ارتقاء دانش شغلی
شرکت در همایش های تخصصی و دروره های آموزشی مربوط
تهیه گزارش های تخصصی لازم
 انجام سایر امور ارجاعی مربوط