image/svg+xmlOpenclipart

آموزش

١٣٩٩/٨/٥ تعداد بازدید: ۶٧٠

دستورالعمل برگزاری مصاحبه زبان تخصصی

دوره های کوتاه مدت گردشگری

۱-  افرادی مجاز به شرکت در مصاحبه ورودی می باشند که شرایط پذیرش برای دوره های آموزش کوتاه‌مدت را به شرح ذیل دارا باشند:

۱-۱- دارا بودن شرایط عمومی براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۲-۱- داشتن حداقل مدرک لیسانس (مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ) برای دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی

۳-۱-‌‌‌‌‌‌داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم برای دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

۴-۱-‌تسلط به زبان تخصصی ( برای دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی)

تبصره: برای دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی زبان تخصصی غیر انگلیسی شامل ترکی استانبولی، فرانسه، آلمانی، روسی، ارمنی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، ژاپنی و فارسی نیز پذیرفته می شود و مصاحبه نیز به همان زبان خواهد بود. شایان ذکر است در حال حاضر درس زبان تخصصی غیرانگلیسی برای دوره راهنمایان بصورت انجام تحقیق به زبان مورد نظر و با تعیین موضوع (با هماهنگی استاد) از طریق موسسه مجاز صورت می پذیرد. درخصوص زبانهایی‌که تعداد پذیرفته شدگان به حد نصاب برسد بصورت برگزاری کلاس به همان زبان می باشد.بدیهی است موسسه فوق در تهران می باشد و سایر استانها نیز می بایست فراگیران غیرانگلیسی زبان خود را به دفتر برنامه ریزی آموزشی و موسسه فوق معرفی نمایند.

۲- مصاحبه ۲ بار در سال انجام می پذیرد که جدول زمانبندی آن در تهران از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی و در استانها از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام می گردد.‌( براساس  بند ۱۳همین دستورالعمل)

۳- درصورت پذیرفته نشدن داوطلب در آزمون مصاحبه حداقل فاصله زمانی جهت مصاحبه مجدد ۲ ماه و حداکثر ۶ ماه می باشد که در این فاصله زمانی داوطلب موظف به طی دوره بازآموزی تقویت زبان تخصصی به منظور رسیدن به حدنصاب نمره قبولی از نظر دفتر برنامه ریزی آموزشی می باشد.

تبصره: بدیهی است در صورت عدم مراجعه داوطلب جهت شرکت در مصاحبه و یا مردودی وی (‌در فاصله زمانی ذکر شده ) وی حق شرکت در کلاسها و متعاقب آن حق شرکت درآزمون جامع از وی سلب خواهد شد، شایان ذکراست پس از طی این زمان حق اعتراض داوطلب نیز منتفی می گردد.

۴- حداقل نمره قبولی در مصاحبه ۱۲ (دوازده ) می باشد لازم به ذکر است نمره ۱۰ تا۱۲ از سوی این دفتر به عنوان مشروط و نمره کمتر از ۱۰ مردود خواهد بود در صورت مردود شدن، داوطلب حق شرکت در دوره را نخواهد داشت و ثبت نام موسسه از متقاضی فاقد اعتبار  می باشد.

تبصره: کلیه موسساتی که از داوطلبان مردود ثبت نام به عمل آورده و اجازه شرکت در دوره را برای آنها فراهم  می نمایند به عنوان موسسه خاطی قلمداد شده و طبق ضوابط دفتر برنامه ریزی آموزشی با آنها برخورد خواهد شد.

۵-  فراگیرمشروط به فردی اطلاق می گردد که:

۱-۵- نمره مصاحبه ورودی بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۱۲ باشد.

۲-۵- فرم تعهدنامه مخصوص فراگیران مشروط تکمیل و امضاء گردد (پیوست شماره ۱)

۳-۵- حق شرکت در دوره آموزشی را به عنوان فراگیر مشروط دارد.

۴-۵- فراگیربعد از پذیرفته شدن به عنوان فراگیر مشروط و قبل از شرکت درآزمون جامع پایان دوره موظف به گذراندن دوره بازآموزی به میزان ۶۰ ساعت و کسب حد نصاب نمره قبولی از آزمون دوره بازآموزی می باشد.

۵-۵- دوره بازآموزی به دوره ای اطلاق می گردد که به منظور تقویت زبان انگلیسی داوطلبان دوره های کوتاه مدت گردشگری می باشد که به صورت مشروط به عنوان فراگیر پذیرفته شده اند.

تعداد ساعات این دوره بالغ بر ۶۰ ساعت بوده و از دومنبع۱- Survival  و ۲- Survival Basic جهت آموزش استفاده می گردد.

 6-5- در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت بر عهده موسسه می باشد و دفتر
برنامه ریزی آموزشی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه این افراد نخواهد داشت.

چ

۶- فرد مصاحبه کننده واجد شرایط در استانها طبق بند ۷ از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تعیین و جهت تایید نهایی به دفتر برنامه ریزی آموزشی معرفی می گردد.

 پیوست شماره۱

تعهد نامه

فـــراگـیران مـشروط

فراگیرمشروط به فردی اطلاق می گردد که:

۱- نمره مصاحبه ورودی وی بین ۱۰ تا ۱۲ باشد.

۲- حق شرکت در دوره آموزشی را به عنوان فراگیر مشروط دارد.

۳- فراگیربعد از پذیرفته شدن به عنوان فراگیر مشروط و قبل از شرکت درآزمون جامع پایان دوره موظف به گذراندن دوره بازآموزی به میزان ۶۰ ساعت و کسب حد نصاب نمره قبولی از آزمون دوره بازآموزی می باشد.

      دوره بازآموزی به دوره ای اطلاق می گردد که به منظور تقویت زبان انگلیسی داوطلبان دوره های کوتاه مدت گردشگری به زبان انگلیسی می باشد که به صورت مشروط به عنوان فراگیر پذیرفته شده اند.

تعداد ساعات این دوره بالغ بر ۶۰ ساعت بوده و از دومنبع۱- Survival  و ۲-  Survival Basic جهت آموزش استفاده می گردد.

در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت بر عهده فرد متقاضی و موسسه می باشد و دفتر برنامه ریزی آموزشی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه این افراد نخواهد داشت.
اینجانب ……………………….. فرزند…………………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره ……………. متولد  ……………   فراگیر دوره ……………………………………. موارد فوق را مطالعه و کلیه مفاد آن را قبول دارم و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم.

محل امضاء‌داوطلب و درج تاریخ

۷- شرایط افراد مصاحبه کننده:

۱-۷- شرایط افراد مصاحبه کننده زبان تخصصی (بجز زبان فارسی)

۱-۱-۷- عضو هیأت علمی دانشگاه و یا دبیر رسمی آموزش و پرورش (ارائه تصویر حکم کارگزینی الزامی می باشد.)

۲-۱-۷- دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته زبان تخصصی با ۳ سال سابقه تدریس مرتبط (ارائه تصویر مدرک تحصیلی و سوابق تدریس الزامی است)

۲-۷- شرایط افراد مصاحبه کننده زبان فارسی

۱-۲-۷- عضو هیأت علمی دانشگاه یا دبیر رسمی آموزش و پرورش (ارائه تصویر حکم کارگزینی الزامی می باشد.)

۲-۲-۷- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های زبان و جهانگردی و ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا، باستان شناسی، زبان شناسی و مردم شناسی با ۳ سال سابقه تدریس مرتبط (ارائه تصویر مدرک تحصیلی و سوابق تدریس الزامی است)

۸- نحوه امتیازدهی:

۱-۸- مصاحبه کننده نمره زبان تخصصی (بجز زبان فارسی)، داوطلب را بر اساس ملاک های ذیل مشخص می نماید:

۱-۱-۸- ساختار جمله (۵ امتیاز): انتخاب ساختار مناسب برای بیان مفهوم مورد نظر نزدیک به شرایط محاوره

۲-۱-۸-  انتخاب صحیح کلمات (۵ امتیاز): انتخاب صحیح کلمات با توجه به بار معنایی کلمه

۳-۱-۸-  تلفظ صحیح (۲ امتیاز): آوای صحیح کلمات

۴-۱-۸- گویش روان (۴ امتیاز): سرعت مناسب انتقال مفهومی که گوینده در ذهن می پرورد.

۵-۱-۸- انتقال سلیس مفهوم (۴ امتیاز): توانایی استدلال در بسط مطالب با استفاده از کلید واژه های ارتباطی در زبان انگلیسی

تبصره: از آنجایی که میزان تسلط داوطلب به زبان خارجی مدنظر است سئوالات در حد مکالمه زبان تخصصی در حوزه اطلاعات عمومی سفر و گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی پرسیده می شود.

۲-۸- مصاحبه کننده نمره زبان تخصصی زبان فارسی، داوطلب را بر اساس ملاک های ذیل مشخص می نماید:

۱-۲-۸-  اطلاعات ادبیات فارسی ( تاریخ ادبیات، ادبیات معاصر، نظم فارسی، نثرفارسی)   (6 امتیاز)

۲-۲-۸-  اطلاعات ایرانشناسی و جهانگردی (آداب و رسوم، مراسم محلی، انواع جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، صنایع دستی و …) (۱۰ امتیاز)

۳-۲-۸-  شیوایی کلام ( ۴ امتیاز)

تبصره: سوالات مصاحبه زبان فارسی در حد اطلاعات عمومی، جهانگردی و ادبیات فارسی مقطع دیپلم می باشد.

۹- داوطلبان علاقمند به شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی می بایست از سلامت جسمانی برخوردار باشند.

۱۰- داوطلبانی که لکنت زبان داشته باشند نمی توانند در دوره آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی شرکت نمایند.

۱۱- زمان مصاحبه برای هر داوطلب بین ۵ تا ۱۰ دقیقه می باشد .

۱۲-  مصاحبه کننده باید از طرح هر گونه سوال شخصی پرهیز نماید.

۱۳- نحوه اجرای مصاحبه در استانها:

علاوه بر رعایت موارد نه گانه ذکر شده مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری در استان موظف به اجرای موارد ذیل می باشند.

۱-۱۳-  اجرای مصاحبه زبان تخصصی در استانها توسط دو نفر مصاحبه کننده واجد شرایط که قبلاً صلاحیت آنها به تایید دفتر برنامه ریزی آموزشی رسیده است( طبق بند ۷ همین دستورالعمل) و با حضور نماینده سازمان در استان انجام می شود.

 2-13- حداقل دو هفته قبل از برگزاری مصاحبه زبان تخصصی زمان مصاحبه، مکان مصاحبه، اسامی مصاحبه کنندگان، ناظران استانی به همراه فهرست اسامی مصاحبه شوندگان به دفتر برنامه ریزی آموزشی ارسال گردد.

 3-13-  درصورت لزوم و با تشخیص مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی نماینده این دفتر به عنوان ناظر در زمان انجام مصاحبه تخصصی حضور خواهد داشت.

۴-۱۳- نتایج مصاحبه که طبق بند ۸ همین دستورالععل به دست آمده است در فرم پیوست شماره ۱درج و طی نامه ای به امضاء رئیس/ معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به دفتر برنامه ریزی آموزشی ارسال می گردد.

 تبصره: شایان ذکر است عدم رعایت هر یک از بندهای این دستور العمل  منجر به ابطال نتیجه مصاحبه می گردد.

۱۴- در مورد مصاحبه متقاضیان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی به زبان های غیرانگلیسی استان موظف به ارسال اسامی آنان به تفکیک زبان مورد نظر در ظرف مدت تعیین شده از دفتر برنامه ریزی آموزشی می باشند تا دفتر نسبت به جمع آوری و تنظیم جدول زمانبندی و برگزاری مصاحبه ورودی برای این دسته از متقاضیان در تهران اقدام بعمل آید.

۱۵-  پس از برگزاری مصاحبه ارسال لیست داوطلبان و نمرات آنان جهت تایید به دفتر
 برنامه ریزی آموزشی الزامی است و در غیراینصورت قبولی این دسته از متقاضیان کان لم یکن تلقی می گردد و دفتر برنامه ریزی آموزشی مسئولیتی در قبال این دسته از فراگیران جهت شرکت در آزمون جامع پایان دوره نخواهد داشت.

۱۶- به منظور تامین هزینه های مصاحبه همچون تعیین حق الزحمه اساتید، محل برگزاری مصاحبه، تشکیل پرونده و سایر هزینه های مربوطه ‌استان حق دارد مبلغ ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۵۰ ریال را به عنوان هزینه ثبت نام از داوطلب به صلاحدید رئیس سازمان و تعیین شماره حساب مورد نظر دریافت نمایند.

۱۷- افرادی که در دوره های قبل موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی ورودی نشده اند موظف به کسب  حدنصاب نمره قبولی در مصاحبه ورودی و آزمون جامع پایان دوره هماهنگ دفتر برنامه ریزی آموزشی می باشند.

۱۸- کلیه فراگیران دوره آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (‌انگلیسی و غیرانگلیسی زبان) موظف به شرکت در دوره آموزشی به همان زبان تخصصی که در مصاحبه ورودی پذیرفته شده اند، می باشند و امکان تغییر زبان تخصصی به زبان دیگری را ندارد.

کلیه فارغ التحصیلان رشته های مرتبط جهانگردی اعم از رشته مدیریت جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، بازاریابی گردشگری و برنامه ریزی توریسم (در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا) جهت گرفتن گواهی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب قبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی و پرداخت هزینه معاف می باشند.

۱۹- کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردی گرایش گشت و سفر و جهت اخذ تاییدیه دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب فبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی و پرداخت هزینه معاف می باشند.

۲۰- برای کسانی که دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی را قبلاً با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و علاقمند به افزودن زبان تخصصی خود در این دوره از یک به دو زبان می باشند از گذراندن کل دوره معاف و طی مراحل ذیل برای آنها الزامی می باشد:

۱ -۲۰- قبولی در مصاحبه ورودی به زبان تخصصی دوم

۲-۲۰- شرکت در کلاسهای زبان تخصصی دوم

۳-۲۰- کسب نمره قبولی در آزمون معرفی زبان تخصصی دوم

۴-۲۰- شرکت در آزمون جامع پایان دوره زبان تخصصی دوم و کسب حدنصاب نمره قبولی

تبصره: پس از طی مراحل فوق صدور تاییدیه قبولی در مصاحبه و آزمون جامع پایان دوره زبان تخصصی دوم از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی بلامانع می باشد.بخشنامه های آموزشی

کلیه  فارغ التحصیلان رشته های مرتبط جهانگردی اعم از رشته مدیریت جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، بازاریابی گردشگری و برنامه ریزی توریسم (در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا) جهت گرفتن گواهی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب قبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی و پرداخت هزینه کامل معاف می باشند.

 کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردی گرایش گشت  و سفر و جهت اخذ تاییدیه دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی به شرط شرکت در مصاحبه ورودی، آزمون جامع پایان دوره و کسب حدنصاب فبولی در هر دو آزمون از گذراندن دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و طبیعت گردی و پرداخت هزینه کامل معاف می باشند.

 با توجه به گزارشات مکرر مبنی بر صدور تائیدیه های موقت به فراگیران (مبنی بر احراز طی دوره) توسط تعدادی از موسسات مجری دوره به استحضار می رساند به منظور پرهیز از موازی کاری کلیه تائیدیه های موصوف از نظر اداره فاقد وجاهت قانونی بوده و الزاما گواهینامه های صادره از سوی آموزش سازمان مرکزی مورد استناد و تائید می باشد.

 با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۹۰۲ مورخ ۱۰/۶/۸۸ دفتر برنامه ریزی آموزش کلیه دارندگان مدارک آموزشی گردشگری (مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، طبیعت گردی و هتلداری) سازمان فنی و حرفه ای از شرط معافیت حضور در کلاس های موسسات دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار نمی باشند و متقاضیان دریافت گواهی نامه های گردشگری می بایست در دوره های موسسات دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرکت نمایند.

* با توجه به بخشنامه های آموزشی شرط قبولی فارغ التحصیلان رشته مدیریت جهانگردی و سایر رشته های مشابه در آزمون جامع مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی کسب حداقل معدل ۱۲ و نمره ۱۲ در آزمون جامع زبان تخصصی می باشد هم چنین حد نصاب کلیه دروس ۱۰ از ۲۰ می باشد.

 بر اساس تصمیمات متخذه توسط شورای آموزشی این دفتر در خصوص چگونگی شرکت فراگیران و فارغ التحصیلان رشته های گردشگری در امتحانات جامع پایان دوره های مدیریت فنی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی به آگاهی می رساند فراگیران و فارغ التحصیلان حداکثر سه نوبت و بصورت متوالی می توانند در امتحانات جامع شرکت نمایند.

پس از آن در صورت عدم موفقیت فراگیران در کلیه دروس یا یک درس،دوره مذکور کان لم یکن تلقی گردیده و فراگیران می بایست مجددا ثبت نام و پس از طی دوره و موفقیت در امتحان جامع، گواهینامه مربوط به دوره مدیریت فنی، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی را اخذ نمایند.


* با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در شورای آموزشی دفتر آموزش امور گردشگری، کلیه علاقمندان به شرکت در دوره های مدیریت فنی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی، در صورت تمایل می توانند در تمامی دوره ها شرکت نموده و گواهی نامه های فوق را دریافت نمایند، اما تنها مجاز به استفاده از یکی از گواهینامه ها جهت اشتغال و همکاری با مراکز گردشگری می باشند.
*

دانشجویان علاقمند به گذراندن دوره های اموزشی گردشگری با ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل ممهور شده به مهر دانشگاه ، می توانند در دوره های آموزشی و هم چنین آزمون جامع و مصاحبه شرکت نمایند و در خاتمه دوره، گواهینامه موقت با اعتبار ۲ ساله دریافت نمایند.
لازم بذکر است گواهینامه موقت برای هر فراگیر فقط یکبار صادر می گردد و بدیهی است با ارائه اصل مدرک تحصیلی نسبت به صدور گواهینامه پایان دروه اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
ارائه این تسهیلات برای دانشجویان صرفا مربوط به دفتر آموزش می باشد و صدور گواهینامه فوق الذکر صرفا به منزله گذراندن دوره آموزشی می باشد و به هیچ وجه بمنظور صدور کارت راهنما و معرفی به عنوان مدیرفنی از گواهینامه موقت امکان بهره برداری میسر نخواهد بود.