١٣٩٩/٧/١۴ تعداد بازدید: 56

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی افز.د: اعضای کارگروه اشتغال و کمیته فنی اشتغال روستایی و عشایری روز گذشته سه شنبه 10 مهر از کارگاههای صنایع دستی اسفراین بازدید کردند. بیشتر بخوانید ...