اولین نشست هم اندیشی انجمن بانوان سرمایه گذار در حوزه گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اولین نشست هم اندیشی با انجمن بانوان سرمایه گذار در حوزه گردشگری و صنایع دستی در استان با حضور اعضا انجمن بانوان سرمایه گذار و فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی در دفتر مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی اولین نشست هم اندیشی با انجمن بانوان سرمایه گذار در حوزه گردشگری و صنایع دستی در استان با حضور اعضا انجمن بانوان سرمایه گذار و فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی در دفتر مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان در این جلسه ضمن استماع گزارش انجمن و فعالیتهای صورت گرفته در خصوص تشکیل مرکز سلامت در طرقبه، احیا و بازآفرینی پوشاک اقوام ایرانی و مشکلات عرضه و تولید صنایع دستی در کشور و اهمیت صنایع دستی وگردش مالی یک میلیارد و 800 میلیونی گفت : مهمترین مشکل در این حوزه مشکل انتخاب صحیح بازار هدف و بازاریابی و فروش محصول است. البته به روز بودن صنایع دستی با سلیقه مخاطب نیز اهمیت بسیاری دارد. وی همچنین به نقش چشمگیر بانوان در بحث اقتصاد مقاومتی پرداختند و از دستاوردهای انجمن را جذب 140 نفر از بانوان فعال کشور در این حوزه دانستند.

بانوان کارآفرین گردشگری و صنایع دستی استان نیز ضمن تشریح فعالیتهای خود ابراز امیدواری کردند با کمک این انجمن بتوانند در سایر استانها  پایگاه داشته باشند و تعامل بیشتری بین بخش دولتی و خصوصی برای فروش صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه ایجاد شود.

روابط عمومی

تعداد بازديد: #40