با اعتباری بالغ بر30 میلیون تومان سردابه حصارحسینی بجنورد مرمت می شود

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجنورد گفت: مرمت سردابه حصار حسینی شهرستان بجنورد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال درحال انجام است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بجنورد گفت: مرمت حصار حسینی  شهرستان بجنورد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال درحال انجام است.
 به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛ محمدرضا قهرمانیان  اظهار داشت؛ در راستای تثبیت وضع موجودبنا وحفاظت و نگهداری بناهای تاریخی از طریق جذب اعتبارات ملی و به صورت امانی مرمت و بازپیرایی بنای تاریخی سردابه حصار حسینی  درحال انجام است.
وی افزود: مرمت‌های انجام شده شامل آوار برداری،استحکام بخشی پی ودیوار ها،سبک سازی ،تعویض آجرهای آسیب دیده ،اجرای ایوان ورودی ،اجرای گنبد،دفع نخاله ها و پوشش های گیاهی مخرب می باشد.
 سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بجنورد درخصوص ویژگی های بنا افزود: بنای حصار حسینی  شامل ایوانی بلند با پوشش جناقی ودارای چهار فیلپوش که فضای داخلی چهار گوش بنا را به هشت گوش تبدیل کرده وگنبد بر فراز آن استوار بوده است می باشد.
قهرمانیان در خصوص دیگر ویژگی های آن یادآور شد این اثرکه از بناهای تاریخی دوره ایلخانی با کاربری دفن اموات بزرگان دینی ومذهبی است در حاشیه شرقی روستای حصار حسینی، بخش مرکزی شهرستان بجنورد واقع شده  که به شماره 17835 درتاریخ 6/12/1385 در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است.
روابط عمومی
تعداد بازديد: #63