فراخوان جلسه گردهمایی و انتخابات جامعه راهنمایان گردشگری استان خراسان شمالی

این جلسه جهت هماهنگی و انسجام بین اعضای جامعه راهنمایان گردشگری استان خراسان شمالی و پایه گذاری اولین تشکل حرفه ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی در محل تالار عمارت مفخم در تاریخ چهارشنبه 30 تیرماه ساعت 17 برگزار خواهد شد.

   این جلسه جهت هماهنگی و انسجام بین اعضای جامعه راهنمایان گردشگری استان خراسان شمالی و پایه گذاری اولین تشکل حرفه ای راهنمایان گردشگری خراسان شمالی  در محل تالار عمارت مفخم در تاریخ چهارشنبه 30 تیرماه ساعت 17 برگزار خواهد شد.

 در این نشست مباحثی درباره تبیین و تفهیم اهداف نشست و تشکل مورد نظر برای راهنمایان گردشگری استان انجام خواهد شد.

این جلسه با حضور تمامی راهنمایان استان ، مدیر کل و معاونت گردشگری ، سرمایه گذاری و تاثیر منابع اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری انجام می گیرد. همچنین در این جلسه انتخابات هیئت رییسه و اعضای علی البدل و بازرس تشکل انجام خواهد شد. 

تعداد بازديد: #359