نمایش محتوا نمایش محتوا

لیست واحدهای پذیرایی بین راهی

تلفن تماس

نشانی پستی

بهرا بردار

نام مدیر

درجه واحد

نام واحد

نوع واحد

ردیف

09152579813

مانه وسملقان روستای جوزک

علی اصغر طاهری

علی اصغر طاهری

درجه سه

آلاداغ

رستوران

1

05832923384

مانه وسملقان چمن بید

عیدمحمدروحانی

 عیدمحمد روحانی

 درجه دو

پرستو

رستوران

2

09153849437

مانه وسملقان روستای چمن بید

قاسمعلی پدرام

قاسمعلی پدرام

درجه دو

یاس

رستوران

3

 

آشخانه بلوار امام رضا(ع)

حیدرعلی کمالیان

حیدرعلی کمالیان

درجه دو

کمالیان

رستوران

4

09308988516

مانه و سملقان روستای مهمانک

محمود اکرامی

محمود اکرامی

درجه

مهمانک

چلوکبابی

5

09153849116

مانه وسملقان روستای چمن بید

حمیدرضا طاهری

حمیدرضا طاهری

درجه دو

آلاله

چلو کبابی

6

09153850272

05832923535

مانه و سملقان روستای چمن بید

رمضانعلی پدرام

رمضانعلی پدرام

درجه سه

دهکده

رستوران

7

09159846799

مانه و سملقان روستای مهمانک

حممیدرضا سلطانی

حمیدرضا سلطانی

درجه سه

گلایل

رستوران

8

09159846778

مانه و سملقان درکش

نادر عوض نیا

نادر عوض نیا

درجه سه

چشمه بید

مجتمع

 

9

09155852517

مانه وسملقان چمن بید

ابوالفضل کوهستانی

ابوالفضل کوهستانی

درجه یک

کوهستانی

چلو کبابی

10

09155851261

مانه و سملقان چمن بید

اکبر روحانی

اکبر روحانی

درجه یک

وحید

رستوران

11

09385576237

مانه وسملقان روستای مهمانک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

بدون درجه

رهگذر

اغذیه

12

09159831858

05832923551

مانه و سملقان روستای باش کلاته

احمد قنبری

احمد قنبری

درجه دو

توس رستوران

رستوران

13

09157162305

مانه و سملقان روستای درکش

محمدرضا صحت پور

محمدرضا صحت پور

درجه سه

سرچشمه درکش

مجتمع

14

 

09194009102

مانه و سملقان روستای جوزک

علی رضایی

علی رضایی

درجه سه

البرز

رستوران

15

09193721932

مانه و سملقان روستای جوزک

روح الله رحیمی

روح الله رحیمی

درجه دو

دالاو

رستوران

16

09151875935

مانه و سملقان روستای چمن بید

سکینه خسروانی

سکینه خسروانی

بدون درجه

کوهستان

اغذیه

17

09151875935

مانه و سملقان روستای چمن بید

اسماعیل طاهری

اسماعیل طاهری

درجه سه

میلاد

رستورا

18

09361988341

مانه و سملقان روستای چمن بید

ابراهیم سلطانی

ابراهیم سلطانی

بدون درجه

گل سرخ

اغذیه

19

09308988516

مانه وسملقان روستای مهمانک

سمیرا رمضانی

سمیرا رمضانی

بدون درجه

مهمانک

اغذیه

20

09155849364

مانه و سملقان روستای چمن بید

مملکت رضایی

مملکت رضایی

درجه سه

فخرانی

چلوکبابی

21

05832923435

مانه و سملقان روستای چمن بید

مریم فخرانی

مریم فخرانی

بدون درجه

یلدا

کبابی

22

09151872062

مانه و سملقان روستای درکش

فاطمه ریحانی

فاطمه ریحانی

بدون درجه

کسری 

کبابی

23

05832923465

مانه و سملقان روستای جوزک

شرف انساء روحانی

شرف النساء روحانی

بدون درجه

گلستان

چلوکبابی

24

05832923498

مانه و سملقان چمن بید

ابراهیم مکرمی راد

ابراهیم مکرمی راد

درجه سه

آزادی

رستوران

25

09153848607

مانه و سملقان روستای درکش

بهروز موحدی

بهروز موحدی

موقت

بلوط درکش

مجتمع

26

05832259944

 

بجنورد جاده باباامان جنب شهربازی

محمد امیرخانلو

مسیب امیرخانلو

درجه یک

اکبر جوجه

رستوران

 

27

09159856979

بجنورد- ایوب نبی(ع)

حسین رجائی

حسین رجائی

بدون درجه

شفا

اغذیه

28

09155843094

بجنورد میدان امام رضا(ع)

محمد امیرخانلو

مهدی امیرخانلو

موقت

امیرخانلو

سفره خانه سنتی

29

09155852469

08532423365

بجنورد باباامان

ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی

درجه دو

مروارید

رستوران

30

09157179038

بجنورد طالقانی غربی روبروی بانک رفاه

معصومه وحدانی

معصومه وحدانی

درجه دو

کدبانو

سفره خانه سنتی

31

09151871030

بجنورد باباامان

محسن وحید اسفیدان

محسن وحید اسفیدان

بدون درجه

باران

اغذیه

32

09153858773

بجنورد چهارراه باسکول

مهدی گلیانی

شیردل

درجه دو

خاتون

سفره خانه سنتی

33

09151871030

بجنورد باباامان

محسن  وحید اسفیدان

محسن وحید اسفیدان

بدون درجه

مجید

کبابی

34

09151840868

بجنورد خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه عزیز مصر

محمدعلی آزاد بیگی

محمدعلی آزاد بیگی

درجه سه

سعدی

سفره خانه سنتی

35

 

بجنورد خیابان شریعتی جنوبی پلاک196

شهین نیستانی

شهین نیستانی

درجه سه

خوان سالار

سفره خانه سنتی

36

09159880500

بجنورد روبروی اکبرجوجه

حسین علی پوررمضان

حسین علی پوررمضان

درجه یک

جیران

سفره خانه سنتی

37

09191035892

بجنورد کیلومتر 8 جاده باباامان

احیاءمحمد وحدانی

احیاءمحمد وحدانی

درجه سه

ارغوان

مجتمع

38

09151878226

بجنورد باباامان

زهرا عباس زاده

زهرا عباس زاده

بدون درجه

زاءر

اغذیه

39

09153844657

09355470343

بجنورد خیابان نادر

شیوا عزیزی

شیوا عزیزی

درجه یک

فانوس

سفره خانه سنتی

40

09156021485

گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)

مهدی دهقانی

مهدی دهقانی

بدون درجه

دشت

کبابی

41

 

09159855539

گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)

حسین شعبانی

حسین شعبانی

بدون درجه

کوهستان

کبابی

42

09191732982

درق جنب مسجد امیرالمومنین(ع)

زهرا حسن زاده

زهرا حسن زاده

بدون درجه

حقیقت

چلو کبابی

43

09117551424

گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)

علی اصغر رحیمی

علی اصغر رحیمی

بدون درجه

تک

کبابی

44

09155846805

دوراهی گرمه مجتمع شرفی

رضا شرفی

رضا شرفی

درجه سه

یادبود

رستوران

45

09151842540

گرمه روستا رباط قره بیل

محسن مکرمی

محسن مکرمی

درجه دو

خراسان

رستوران

46

09128962410

09119978235

گرمه دوراهی دشت مجتمع امام رضا(ع)

علی گودرزی

علی گودرزی

درجه یک

علی دشتی

رستوران

47

09153721376

اسفراین روستای ایرج جنب پمپ بنزین

مهدی رفیعی

مهدی رفیعی

موقت

نگین شاه جهان

رستوران

48

09153720400

اسفراین ابتدای جاده حسن آباد چنارسوخته

مرضیه بابازاده

مرضیه بابازاده

درجه دو

پارس

مجتمع

49

09151013058

فاروج

فرهاد شیخی بیات

فرهاد شیخی بیات

درجه سه

سجاد

رستوران

50

09151810895

فاروج پشت ایستگاه cng

مرضیه ولی زاده سکه

مرضیه ولی زاده سکه

موقت

میزبان

رستوران

51

09155846175

شیروان مجتمع رضاآباد شرقی

بهمن مکرمی

بهمن مکرمی

درجه یک

مکرمی

رستوران

52