نمایش محتوا نمایش محتوا

عنوان پست: معاون گردشگری ، سرمايه گذاري و تامين منابع

واحد سازمانی: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

شماره پست:

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمايي و آموزش آنها
تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر بر انجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
برنامه ریزی و تعیین مکانیسم های اجرائی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر     شاخص های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و ...
 بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذی ربط
برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تاسیسات ذی ربط در قالب مقررات مربوط
برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان براساس دستورالعمل ها و مقررات مربوط
بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران بصورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات
ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیردولتی در حفظ و توسعه فعالیتهای زیربنائی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت ها
راهنمائی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح استان
ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
ارزشیابی فعالیتها، طرحها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری
ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدايت آنها
ارائه گزارش های تخصصی از وضعیت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران

عنوان پست: کارشناس مسئول نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرائی

واحد سازمانی: معاونت گردشگري، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

      -   نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای اقامتی و پذیرائی

      -   بررسی، تحلیل و ارائه شاخص ها حسب نیازها

-   گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای اقامتی نظیر هتل ها، مهمانسراها،        مهمان پذیرها و حصول اطلاع از درجه بندی، امکانات و ظرفیت های آنها

گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای پذیرائی، رستوران ها، مهمان پذیرهای بین راهی و نظایر آنها
برنامه ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس های ارایه شده توسط واحدهای اقامتی از نظر بهداشتی، رفاهی، فرهنگی در انطباق با اصول و موازین درجه بندی و دستورالعمل های مربوط در هر مورد
برنامه ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس های لازم توسط واحدهای پذیرائی و رستوران ها از نظر کیفی و کمی و رعایت اصول بهداشت و ایمنی گردشگران و مراجعین
راهنمائی و هدایت صاحبان اماکن و واحدهای اقامتی و پذیرائی
اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه های گردشگران در ارتباط با واحدهای اقامتی و پذیرائی
بررسی و مطالعه پیشنهادات و شکوائیه ها و انجام اقدامات اجرائی لازم در جهت اصلاح، بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات واحدهای اقامتی و پذیرائی در سطح استان
انجام مکاتبات لازم و ارائه گزارش های مربوط
ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات و سرویس های اماکن اقامتی و پذیرائی استان
ارایه راهنمائی و آموزش های هدایتی برای حسن اداره اماکن اقامتی و محل های پذیرائی در قالب موازین و مقررات مربوط
نظارت و اقدام براي گردآوري آمار و اطلاعات واحدهاي اقامتي و پذيرائي
بررسي، تحليل و ارايه شاخص ها حسب نياز
راهنمائی، آموزش و هدایت کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله
ارزیابی ادواری عملکرد کارشناسان تحت سرپرستی براساس موازین تعیین شده

 

عنوان پست: کارشناس آموزش

واحد سازمانی: معاونت گردشگري ، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

شرح وظایف:

 

تهیه و تدوین برنامه های اجرایی آموزشی دوره های مصوب میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهاي سنتي استان
نيازسنجي آموزشي بخش در سطح استان و ارائه نتايج به سازمان مركزي
برقراری ارتباط با دستگاههای آموزشی در زمینه اجرای دوره های آموزشی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهاي سنتي استان در سطوح کار و دانش، مهارتی، علمی و کاربردی و دانشگاهی
برنامه ریزی آموزش های عمومی و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط به منظور اجرای آنها
فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور اجرای دوره های آموزشی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهاي سنتي در چارچوب طرح های مصوب
تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص  نحوه اجرای دوره ها و نتایج نظرخواهی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
همكاري در انجام امور مربوط به برگزاری آزمون توجیهی و جامع
همكاري در بررسی و ارزیابی مدارک و پرونده های آموزشی تخصصي شغلي فراگیران به منظور صدور گواهینامه  (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به فارغ التحصیلان دوره های آموزشی
صدور مجوز اجراي دوره هاي آموزشي به موسسات آموزشي
نظارت بر روند فعاليت موسسات آموزشي تحت پوشش
برنامه ريزي و تدوين دوره هاي آموزشي و سرفصل هاي آموزشي متناسب با نياز استان
برگزاري آزمونهاي ورودي و پايان دوره هاي کوتاه
انجام سایر امور ارجاعي مربوط

عنوان پست: کارشناس بازاریابی و تبلیغات

واحد سازمانی: معاونت گردشگري، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

مطالعه و بررسی در خصوص روشها و مکانیسم های اجرائی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و دادن آگاهی های لازم در خصوص توان و ظرفیت های موجود گردشگری در سطح استان
مطالعه، بررسی و گردآوری اطلاعات در خصوص توان و ظرفیت بازارهای هدف در سطح استان در هر یک از زمینه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی
اجرای طرحها، راهکارها، روشها و مکانیسم های اجرایی مصوب سازمان به منظور ارائه تبلیغات سالم و بازاریابی در بخش های مختلف گردشگري، با توجه به پتانسيل هاي موجود در زمينه هاي صنایع دستی، میراث فرهنگی، هنرهای سنتی استان
همکاری و اقدام لازم برای اعمال روشهای تبلیغاتی، چاپ راهنماها، بروشورها، پوسترها، لوح های فشرده و سایر موارد نظیر و توزیع و انتشار آنها در قالب اختیارات محوله
همکاری و اقدام لازم با رسانه ها، رادیو و تلویزیون و مطبوعات برای معرفی و شناساندن امکانات، جاذبه ها، صنایع دستی، هنرهای سنتی و ظرفیت های گردشگری استان
همکاری لازم برای برگزاری تورهای تخصصی، ورزشی، علمی، فرهنگی در چارچوب مقررات مربوط و ارائه تبلیغات و دادن آگاهی های لازم به گردشگران داخلي و خارجي
برگزاری همایش ها، گردهمایی ها و سمینارها در سطح استان برای انجام تبلیغات و بازاریابی علمی
اقدام برای برگزاری نمایشگاهها و معرفی توان و ظرفیت استان در حوزه های تولید و توسعه صنایع دستی و هنرهاي سنتي بمنظور جلب گردشگران داخلي و خارجي
ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود روشهای بازاریابی و تبلیغات حسب خصوصیات فرهنگی و بومی استان

عنوان پست :  کارشناس طرحها و تسهیلات

واحد سازمانی :  معاونت گردشگري، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست :

شرح وظایف :

مطالعه و بررسی در خصوص وضعیت طرحهای جاری، پیشرفت فعالیتها، نحوه تخصیص تسهیلات مربوط
مطالعه و بررسی مقررات، موازین و ضوابط ناظر بر اجرای طرحهای توسعه و نحوه واگذاری تسهیلات به آنها
ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ایجاد و توسعه طرحهای سرمایه گذاری با همکاری کارشناسان مربوط
همکاری و ارتباط مستمر با بانک ها به منظور اخذ تسهیلات برای تخصیص به طرحهای توسعه
راهنمائی و هدایت متقاضیان برای عملیاتی نمودن طرحهای توسعه براساس موازین و مقررات مربوط
بررسی و اقدام لازم برای تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی به منظور بهره برداری و عملیاتی نمودن طرحهای حفظ و احیاء میراث فرهنگی، توسعه گردشگری، توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی
بررسی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در سطح استان به ستاد سازمان مرکزی و پیگیری برای انجام اقدامات لازم
راهنمائی و هدایت متقاضیان و مجریان طرحهای توسعه و ارائه توجیهات لازم در خصوص توان و ظرفیت های اقتصادی گردشگری
انجام مکاتبات، تهیه و تنظیم فرمها و گردآوری آمار و اطلاعات لازم حسب مورد
انجام اقدامات اجرائی لازم برای تسهیل و تسریع سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قالب ضوابط و مقررات مربوط
انجام اقدامات لازم برای اطلاع رسانی به بخش غیردولتی در سطح استان و جلب حمایت و مشارکت های لازم برای سرمایه گذاری ها
ارزیابی اقتصادی طرحها و ارائه گزارشهای لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست: کارشناس مناطق نمونه گردشگري

واحد سازمانی: معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

مطالعه و بررسی مناطق نمونه گردشگری استان از نظر ایجاد تأسیسات زیربنائی مورد نیاز در آنها
تهیه و تدوین طرح های ایجاد تأسیسات زیربنائی گردشگری استان نظیر واحدهای پذیرائی و اقامتی، تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و واحدهای تفریحی و ورزشی در مناطق نمونه گردشگری با توجه به امکانات و نیازهای هر یک از مناطق مذکور و در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
بررسی طرحهای ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنائی تهیه شده از سوی مراجع ذی ربط برای اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان و صدور موافقت اصولی
بررسی و مکان یابی، امکان سنجی، توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین اولویت طرح های پیشنهادی در سطح استان و اعلام نظر پیرامون آنها
انجام بررسی و تهیه و ارائه طرح های مناسب به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی در خصوص تأمین اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات زیربنائی در مناطق نمونه گردشگری با همکاری واحدهای ذیربط سازمان استان
تهیه و تدوین طرحهای مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز به گردشگران در سطح استان در مناطق نمونه گردشگری توسط بخش غیردولتی
مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرائی ابلاغي مربوط به ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنائی گردشگری
نظارت بر اجرای طرح های ایجاد تأسیسات زیربنائی گردشگری در سطح استان در مناطق نمونه گردشگری
انجام نظارت های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب در طرح های در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان تا پایان مرحله ساخت
تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های فنی از اجرای طرحهای در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگری استان
اعمال نظارت های لازم به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران در مناطق نمونه گردشگری در سطح استان
انجام سایر امور ارجاعي مربوط

عنوان پست: کارشناس نظارت بر دفاتر و راهنمايان گردشگري

واحد سازمانی: معاونت گردشگري، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات لازم
طبقه بندی، تحلیل و تفسیر اطلاعات و آمار حسب نیازها
گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص دفاتر خدماتی و آژانس های مسافرتی در سطح استان
تنظیم شاخص ها و خصوصیات دفاتر و راهنمایان از نظر کمی و کیفی براساس موازین تعیین شده
بازدید مستمر از دفاتر خدماتی و آژانس های مسافرتی و نحوه ارائه خدمات و سرویس های لازم توسط آنها
بازدید مستمر از نحوه کار و عملکرد راهنمایان تورهای گردشگری و نحوه ارائه خدمات آنها
اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه های گردشگران در ارتباط با دفاتر و آژانس های گردشگری، راهنمایان و سایر سرویس دهندگان تورهای گردشگری
بررسی و مطالعه نظرات، پیشنهادات، شکوائیه ها و انجام اقدامات اجرائی لازم در جهت اصلاح، بهبود و ارتقاء سطح خدمات دفاتر و راهنمایان گردشگری در سطح استان
انجام مکاتبات لازم
تهیه و تنظیم فرم های نظرسنجی، نمودارها و جداول لازم
ارائه گزارشهای تخصصی از نحوه عملکرد دفاتر خدماتی، مسافرتی و راهنمایان گردشگری در سطح استان
ارائه نظرات و پیشنهادات لازم برای رفع اشکالات و کاستی های عملیات اجرائی و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
انجام اقدامات حمایتی، هدایتی و نظارتی لازم از دفاتر خدماتی، مسافرتی و راهنمایان گردشگری در قالب موازین، ضوابط و مقررات تعیین شده
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست: کارشناس اشتغال و تأمین منابع

واحد سازمانی: معاونت گردشگري سرمايه گذاري و تأمین منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالی و بودجه سالانه و حصول اطلاع از وضعیت درآمدهای سازمان در استان از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی
تهیه گزارشهای تخصصی، پیگیری و انجام اقدامات لازم برای اخذ تخصیص از محل ردیفهای اعتبارات خاص استاني با همکاری مدیریت تشکیلات و بودجه سازمان مركزي
مطالعه، بررسی و شناخت وضعیت طرحها و پروژه های در دست اقدام سازمان استان از نظر منابع مالی و سرمایه گذاری های انجام شده
بررسی و شناخت ظرفیتها و استعدادهای موجود از نظر جذب منابع مالی در بخش های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان
بررسی و اقدام در خصوص تبیین روش ها و راهکارهای جلب مشارکت و جذب منابع و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در سطح استان به منظور تحقق و توسعه اهداف و مأموریتهای سازمان
بررسی و اقدام لازم برای استفاده مطلوب از تسهیلات نظام بانکی کشور و جذب منابع مالی مورد نیاز
همکاری با واحدهای ذی ربط در سازمان برای توزیع اعتبارات و تسهیلات جذب شده بین طرحها و پروژه های مربوط در سطح استان
بررسی مستمر وضعیت جذب منابع و تخصیص آنها به پروژه های مربوط در استان

جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در ارتباط با موسسات، کارگاهها و تشکل های فعال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و نیروی انسانی فعال در بخش های مذکور
بررسی آمار، اطلاعات و سایر داده ها و تحلیل وضعیت اشتغال استان در شرایط موجود
بررسی و شناخت استعدادهای بالقوه اشتغال در بخش های مختلف نظیر میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
بررسی و حصول اطلاع از وضعیت موجود اشتغال و نیازهای بازار کار در بخش های تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان استان
انجام بررسی و اقدامات لازم پیرامون روشها و راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال در حوزه فعالیت های تخصصی سازمان استان
ارائه راهکارهای اجرائی مناسب برای جلب مشارکت و توسعه اشتغال و کارآفرینی بخش خصوصی و تعاونیها برای توسعه فعالیت های سازمان استان در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی
ارتباط با اداره كل کار و امور اجتماعی استان برای فراهم نمودن زمینه و امکانات توسعه اشتغال در بخش های تخصصی مرتبط با وظایف سازمان در سطح استان
ارائه گزارش های ادواری از وضعیت اشتغال در بخش های تخصصی بر اساس دستورالعملهای وزارت کار و امور اجتماعي

تهیه و تنظیم پرسشنامه و ظرفیت سنجی دوره ای از وضعیت اشتغال در بخش های گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و ارائه گزارش های لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

عنوان پست: کارشناس گردشگری

واحد سازمانی: معاونت گردشگري ، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

گردآوری آمار و اطلاعات گردشگران داخلی و خارجی در سطح استان به صورت ادواری
بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگران در سطح استان
بررسی و تحلیل اطلاعات گردشگری از اماکن، جاذبه های طبیعی و تاریخی، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران از اماکن اقامتی، دفاتر خدماتی، وسایل حمل و نقل، ارائه خدمات و سرویس های ارایه شده
بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران پیرامون تورهای تخصصی و نحوه ارائه خدمات
ارزیابی و تجزيه و تحلیل نظرسنجی ها به منظور شناخت کاستی ها و مشکلات و اقدام در جهت تغییرات و اصلاحات لازم و ارائه خدمات کیفی و کمی بهتر به گردشگران
انجام اقدامات لازم بازدیدها و تورهای محلی و پیش بینی تدارکات لازم
انجام اقدامات لازم برای تسهیل ایاب و ذهاب، تامین وسایط نقلیه، تسهیل خدمات فرودگاهی و ساير پايانه هاي مسافربري در سطح استان، تامین هتل، امنیت تورها و...
ارائه گزارشهای تخصصی لازم از فعالیت های گردشگری استان به تفکیک مناطق جغرافیائی، جاذبه ها، امکانات، تعداد گردشگران، درآمدها و سایر شاخص های مربوط
برگزاری تورهای عمومی و تخصصی (تورهای علمی، فرهنگی، ورزشی و....)
ارائه نظرات، پیشنهادات و راهکارهاي مناسب حسب شرایط جغرافیائی، فرهنگی و اقتصادی استان در ارتباط با تغییرات، اصلاحات و ارتقاء سطح خدمات گردشگری
ارائه گزارش هاي تخصصي لازم
انجام ساير امور ارجاعي مربوط

 

عنوان پست: کارشناس نظارت بر واحدهای اقامتی و پذیرائی

واحد سازمانی: معاونت گردشگري، سرمايه گذاري و تامين منابع

شماره پست:

 

شرح وظایف:

      -   نظارت و اقدام برای گردآوری آمار و اطلاعات واحدهای اقامتی و پذیرائی

      -   بررسی، تحلیل و ارائه شاخص ها حسب نیازها

-   گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای اقامتی نظیر هتل ها، مهمانسراها،        مهمان پذیرها و حصول اطلاع از درجه بندی، امکانات و ظرفیت های آنها

گردآوری آمار و اطلاعات لازم در خصوص واحدهای پذیرائی، رستوران ها، مهمان پذیرهای بین راهی و نظایر آنها
برنامه ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس های ارایه شده توسط واحدهای اقامتی از نظر بهداشتی، رفاهی، فرهنگی در انطباق با اصول و موازین درجه بندی و دستورالعمل های مربوط در هر مورد
برنامه ریزی و بازدید مستمر از نحوه ارائه خدمات و سرویس های لازم توسط واحدهای پذیرائی و رستوران ها از نظر کیفی و کمی و رعایت اصول بهداشت و ایمنی گردشگران و مراجعین
راهنمائی و هدایت صاحبان اماکن و واحدهای اقامتی و پذیرائی
اخذ نظرات، پیشنهادات، شکایات و توجیه های گردشگران در ارتباط با واحدهای اقامتی و پذیرائی
بررسی و مطالعه پیشنهادات و شکوائیه ها و انجام اقدامات اجرائی لازم در جهت اصلاح، بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات واحدهای اقامتی و پذیرائی در سطح استان
انجام مکاتبات لازم و ارائه گزارش های مربوط
ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات و سرویس های اماکن اقامتی و پذیرائی استان
ارایه راهنمائی و آموزش های هدایتی برای حسن اداره اماکن اقامتی و محل های پذیرائی در قالب موازین و مقررات مربوط
انجام ساير امور ارجاعي مربوط