نمایش محتوا نمایش محتوا

منشور اخلاقی سازمان
1-ما تلاش می کنیم تا با رعایت اخلاق اسلامی و اداری در اتباط با همکاران و ارباب رجوع نامه اعمالمان را پربارتر کنیم.
2-با حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع آسوده تر اقدام  به انجام وظایف خودم نمایم.
3-تلاشمان این است: ارایه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض(قومی، جنسی، خویاوندی، مذهبی و.......) انجام گیرد.
4-استماع سخنان و درخواست ارباب رجوع به دقت و پاسخگویی به نیاز آنان را با متانت، وظیفه خود می دانیم.
5-جلب رضایت ارباب رجوع را بزرگترین آرمان خود بدانیم.
6- پوشش مناسب ما با شئونات اداری،فرهنگ اسلامی و عرف، دارای ارزش والایی است.
7- تلاش می کنم تا درجهت رعایت اصل انصاف، کاهش اصراف و تضیع اموال سازمان و همچنین صرفه جویی در منابع و وسایل،با حداکثر استفاده از حداقل امکانات با کمیت بیشتر و کیفیت بهتر وظایفمان را به نحو احسن انجام دهیم.
8- تلاش در جهت خدمت به صنعتگران هنرمند و توسعه و ترویج فرهنگ جامعه اسلامی را، وظیفه خویش می دانیم و آن از اهداف مشترک ما می باشد.
9- اعتقاد داریم احساس مسئولیت و رعایت قوانین، مهمترین گزینه جهت پیشرفت در کار می باشد.
10- درک صحیح از اهداف و خط مشی سازمان و اجرای مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه های تعریف شده را وظیفه خود می دانیم.
11- با استفاده از نظرات مشورتی همکاران در جهت اجرای صحیح و اصولی کار(میریت مشارکتی) می توانیم با اعتماد به نفس کامل تصمیم بگیریم.
12- کارکنان این سازمان به نوان ارزشمند ترین منابع به حساب می آیند، لذا تردیدی در در اثرگذاری پندار و رفتار آنها در مراجعین ندارند.