نمایش محتوا نمایش محتوا

 

برخی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی           

                             مدیرکل محترم: آدینه محمد سویدانلوئی

 

مشخصات تحصیلی:

1- دیپلم فرهنگ و ادب

2- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

3- فوق لیسانس مدیریت آموزشی / مرکز آموزش مدیریت دولتی

4- فوق لیسانس علوم سیاسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

 

فعالیتهای مدیریتی و اجرایی

1- معاون آموزشی آموزش وپرورش شیروان

2- رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواف

3- معاون فرمانداری شیروان

4- سرپرست فرمانداری شهرستان شیروان

5- فرماندار شهرستان خواف

6- فرماندار شهرستان سرخس

7- دبیر شاغل دبیرستانهای مشهد

8- فرمانده گروهان خط شکن در عملیات کربلای 4 و 5 در دفاع مقدس

9- 24 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ

 

عضویت در برخی مجامع و شوراها:

1- عضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان خراسان طی سالهای 1379 تا 1384

2- عضو شورای اداری استان خراسان طی سالهای 1379 تا 1384

3- رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان عمومی شهرستان های خواف و سرخس

4- رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان های خواف و سرخس

5- رئیس انجمن میراث فرهنگی شهرستان های خواف و سرخس

6- رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان های خاف و سرخس

7- رئیس شورای تامین شهرستانهای خواف و سرخس

8- مسئول برگزاری افتتاحیه سد دوستی با حضور روسای محترم جمهور ایران و ترکمنستان

9- مسئول برگزاری همایش علمای شیعه و سنی شرق کشور

10- رئیس هیئت موسس دانشگاه پیام نور در شهرستانهای خواف و سرخس

11- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی

 

تالیفات:

1- بررسی انگیزش شغلی مدیران شهرستان خواف بر مبنای تئوری دو عاملی بهداشتی – انگیزشی هرزبرگ در سال 1379- 1380

2- بررسی زمینه های واگرایی و همگرایی قوم کرمانج با هویت ملی در استان های خراسان رضوی و شمالی

تلفن تماس:32288474-058

                                       تصاویری از حضور ایشان در هشت سال دفاع مقدس

                           حکم انتصاب ایشان به عنوان عضو در مرکز فرهنگی دفاع مقدس