آدرس  پست الکترونیکی اداره کل:                                   info@nkchto.ir

 

شماره تماس واحدها

سانترال اداره کل
058-32288478-32288477-32288475
مدیر کل
058-32288474
مدیر کل ( فکس )
058-32288474
حراست
058-32288353
معاون حفظ،  احیاء و ثبت آثار
058-32288289
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی
058-32288354
معاون گردشگری ، سرمایه گذاری و طرح ها
058-32288470
توسعه مدیریت
058-32288479
روابط عمومی
058-32288351
فرمانده یگان حفاظت
058-32228954
موزه باستان شناسی و مردم شناسی
058-32224967
موزه اسناد خطی
058-32247670

...............................................................................................................................................................

آدرس و شماره تلفن نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستانها

 

اداره شهرستان

آدرس تلفن تماس
اداره کل

  بجنورد- خیابان فردوسی-فردوسی21 تقاطع سرور و گلچین        

058-32288475

جاجرم

خیابان باهنر-  مقابل ترمینال مسافربری

058-33222686

گرمه

بلوار مدرس - مدرس9

058-3355870

اسفراین

ميدان قائم-ابتداي پارک قائم-مقابل مدرسه شهيد سيدرضا کامياب

058-37236481

058-37232440

شیروان

ميدان معلم-اول خيابان فرهنگ

058-36241441

فاروج

بلوار امام رضا - خیابان شقایق

058-38225525

مانه و سملقان

خیابان ابوذر - بالاتر از مسجد موسی بن جعفر

 058-34223923

 

آدرس پست الکترونیکی اداره کل:   info@nkchto.ir