نمایش محتوا نمایش محتوا

 

مشخصات فردی

هادی سعادت طلب متولد1/5/1350 ساکن شیروان

دانشجوی دکترای جغرافیاو برنامه ریزی شهری

فوق لیسانس جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

لیسانس جغرافیای روستایی شهری عشایری

فوق دیپلم آموزش ابتدایی

جانباز15%دایم

5/4ماه جبهه

رزومه کاری

-24 سال سابقه درآموزش وپرورش

-1سال معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت آموزش وپرورش شیروان

-10سال مدیریت دبیرستان

-5سال مدیریت آموزشگاه ابتدایی

-1سال راهنمای تعلیماتی

فعالیتهای تحقیقی پژوهشی

-روندتوسعه روستایی شیروان

-طرح هادی حسین آبادشیروان

-طرح جایگیری قلندرآباد پس ازاحداث سدبارزو

-تاثیرتشکلهای آب بران بربهره برداری بهینه آب

فعالیتهای میدانی

 - مدیرپروژه های میدانی درزمینه بهره برداری ازآب درطرحهای شرکت مشاورآمایش تحت نظر(دکترپاپلی یزدی استاددانشگاه تربیت مدرس)

-نماینده تام الاختیاردکترپاپلی درمسائل اجتماعی آب خراسان شمالی -ایجادتشکلهای آب بران پای آب سدبارزو

- ایجادتشکل آب بران چاهداران شیروان ( انجمن صنفی)

- واگذاری اراضی معوض به آب بران سد بارزودرقلندرآباد

- مشاوردرمسائل ومشکلات امورآب شیروان – اسفراین – آشخانه

-  ایجادتشکلهای آب بران دربخش حصارگرم خان – مانه وسملقان – اسفراین

- مدیرطرح مشکلات حقوقی رودخانه رویین

و.........