نمایش محتوا نمایش محتوا

مشخصات مهمانپذیرها

رديف

نوع واحد

نام واحد

نام بهره بردار

نشانی

تلفن تماس

1

مهمانسرا

آسمان

مهدی پهلوانی

بجنورد میدان امام رضا(ع)

05832256190

2

مهمانپذیر

لاله

حسن آقایی

آشخانه بلوار امام رضا(ع) غربی

09155858016

3

مهمانپذیر

رضوان

احمد رحمانی

آشخانه ابتدای جاده نیروی هوایی

09380759480

4

مهمانپذیر

کمالی

حمید رضا

بجنورد کوچه مسجد انقلاب

09153843748

5

مهمانپذیر

ساعدی

دولت قربان

بجنورد کوچه مسجد انقلاب

05832227625

6

مهمانپذیر

سرفراز

بازرگان سرفراز

بجنورد کوچه مسجد انقلاب

05832222449

7

مهمانپذیر

رجب

رجب سرفراز

بجنورد کوچه شهید منصور حصاری

05832228417

8

مهمانپذیر

نقی زاده

پروانه حاتمی

بجنورد خیابان امام خمینی(ره) بعد از میدان شهید کلاته

05832222136

9

مهمانپذیر

فروردین

یحیی نور محمدی

بجنورد میدان شهید کلاته

05832224105

10

مهمانپذیر

نارین

عابدین عابدی

جاجرم خیابان شهید باهنر

09153854521

11

مهمانپذیر

عنایت

علی اصغر فهیم دوین

شیروان خیابان امام خمینی(ره)

5836226204

12

مهمانپذیر

مداین

غلامحسن صدیقی فاروجی

فاروج خیابان شهید موفق

05836422248