نمایش محتوا نمایش محتوا

مشخصات هتل ها

رديف

نوع واحد

نام واحد

نام بهره بردار

نشانی

تلفن تماس

1

هتل آپارتمان

ساریگل

بهرام عباسی

اسفراین بلوار آزادگان

09153690233

2

هتل

کوروش

قربان روشنیان

بجنورد چهار راه باسکول

05832252503

3

هتل

رضا

پیمان عفیف

شیروان-میدان کوهنورد جنب پارک شیر کوه

09151843136

4

هتل

جهانگرد

احمد کاظمی

شیروان-میدان کوهنورد جنب پارک شیر کوه

09125049969

5

هتل

نگین

محمد صادقی

بجنورد میدان امام رضا(ع)

05832255737

6

متل

بابا امان

محمد رشیدی

بجنورد پارک ملی بابا امان

09153840128